‘Asielzoekers verdelen over alle provincies’ | Binnenland

Het kabinet broedt sinds enkele weken op een manier om opvangplaatsen te kunnen uitoefenen, omdat vrijwillige opvang opvangen oplevert. In debat met de Tweede Kamer zegt Van der Burg de provincies te verdelen te laten bepalen. Omdat opgevangenwang extreem ligt, heeft de staatssecretaris het over een alle gemeenten.

In praktijk komt dat op dezelfde neer, valt op te maken uit zijn verhaal. Met een nieuw voorziene provincies een opvangtaak krijgen. In overleg met gemeenten moet worden bepaald waar welke asielmigranten worden opgevangen. Van der Burg maakt onderscheid tussen sobere opvang voor overlastgevers, opvang van minderjarige migranten en reguliere azc’s. Zijn voorstel moet voor de zomer klaar zijn. „Het moet op een zorgvuldige manier, maar hoe eerder hoe beter.” Bovendien moeten er drie aanmeldcentra komen. Dat zijn drie extra centra waar asielzoekers zich bij aankomst kunnen melden, zoals in Ter Apel.

Rigoureuze maatregelen

Na wekenlang koortsachtig optuigen van opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne, is de overvolle reguliere asielopvang een veel groter probleem geworden voor het kabinet. Van der Burg wil nu zelfs voor Oekraïense procedures ter beschikking stellen aan asielzoekers, vanuit de Kamer klinkt luider de roep om nog rigeuze maatregelen.

Na de aanval op Oekraïne werden met stoom en kokend water locaties gezocht waar vluchtelingen onderdak kunnen krijgen. Nu er voorlopig voldoende plaatsen voor Oekraïners zijn, blijkt de reguliere asielopvang – die al maanden overvol is – volledig over te lopen. De situatie is zelfs nets secretaris Van der Burg dinsdag niet staats kon dat alle asielzoekers ‘s avonds een bed hebben. Amsterdam, Oss en Nijmegen namen op de valreep asielzoekers uit Ter Apel over, maar er komen volgens de staatssecretaris nog beginnen maanden aan.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, maar de zorgen in de Kamer over de volle opvang zijn veel groter. Waar voor Oekraïners nog zo’n 10.000 vrije plaatsen beschikbaar zijn, zit de reguliere asielopvang aan z’n taks. Er zijn zo’n 39.000 plekken, en die zijn bijna allemaal bezet. Over de oplossing wordt in de Kamer verschillend verschillend.

Funest voor draagvlak

VVD-Kamerlid Brekelmans vreest dat door het kabinet initiële opvangdwang het meest voor het draagvlak is, al sluit hij het niet uit als ‘laatste redmiddel’. „Maar dat zien we als een zwaktebod. Dan zien wij liever dat dwang wordt ingezet om locaties voor flexwoningen te realiseren, zodat statushouders en woningzoekenden sneller een woning kunnen krijgen.” Nu bezetten zo’n 13.000 statushouders in afwachting van een woning een plek in de opvang.

Brekelmans wil ook dat het kabinet kijkt naar ‘afspraken met derde landen’. Het Verenigd Koninkrijk wil bijvoorbeeld asielzoekers in Rwanda de procedure laten doorlopen. Volgens de VVD zijn dergelijke voorwerpen in ieder geval het onderzoeken waard. „Ik wil dat het kabinet contact zoekt met het VK om naar de ervaringen te vragen.” Van der Burg stelt tot heden dat EU-regels asielopvang ouderlingen.

Crisis

Voor coalitiepartij D66 is bekend dat zo snel mogelijk moet worden afgedwongen bij gemeenten. Van der Burg zegt rond de zomer met een voorstel te willen komen, maar dat volgens D66-Kamerlid Podt niet snel genoeg. „Wat ons betreft is het vreemd dat deze voor Oekraïners aan wordt aangewezen afgestoft, de crisis voor reguliere asielzoekers zo groot is.” De vindt de datum die D66 voor reguliere asielzoekers er nu snel komen.

Ook CDA concludeert dat afgedwongen verplicht snel nodig zijn. „Want het komt al maanden niet van de grond om asielzoekers goed te verdelen over Nederland”, zegt CDA-Kamerlid Kuik. Doorzettingsmacht is volgens haar nodig om het asielsysteem van het slot te krijgen. SP’er Van Dijk vindt dat de staatssecretaris eindelijk eens werk moet maken van terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en van een betere verdeling van asielzoekers over alle gemeenten in het land. „Het is echt een puinhoop nu. De staatssecretaris vooral naar anderen.”

Van der Burg wil de Tweede Kamer uiterlijk begin juni informeren over welke vorm van opvangdwang hij geschikt vindt. De VVD-bewindsman liet deze week al weten een periode vol stress en overleg over opvangplaatsen te verwachten. De bewindsman vertelde veel praten voorlopig als zijn enige instrument te zien.

Ondanks de buffer voor Oekraïners, gekeken het aantal opvangplekken voor uit Oekraïne uitgebreid kan worden tot 75.000. Er zijn er nu ruim 41.000 en het is nu al de bedoeling dat de gemeenten dat uitbreiden tot 50.000. Vervolgens wil het kabinet plek vinden voor nog eens 25.000 mensen extra. „Dat is nu absoluut niet aan de orde, maar we kijken wel hoe we dat doen”, zegt Van der Burg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.