Bij de PvdA fusie zowel voor- als buitenstes van een linkse fusie kansen

Snel knopen doorhaken van de juiste tijd nemen voor het gevoelige gesprek over een fusie met GroenLinks. Over dit dilemma is bij de PvdA sinds de leiderschapswissel tussen Lilianne Ploumen en Attje Kuiken discussie losgebarsten. Voor- en potentiëles kansen kansen, omdat Kuiken zich over de kwestie op de vlakte houdt: ze wil eerst met de leden in gesprek. Het partijbestuur tussen beide groepen tevreden te houden.

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Verzonden alle PvdA-leden maandag een brief over hoe de partij besluitvorming over verdere samenwerking met GroenLinks voor zich ziet. Het gesprek over de – al bestaande – samenwerking. Er komen bijeenkomsten met leden en een speciale werkgroep, een „open proces waarin alle smaken mogelijk zijn”. uiteindelijk moet er wel „een definitieve definitieve” over een fusie komen, volgens Sent in elk geval vóór de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Zo’n deadline is „gevaarlijk laat”, vindt Roy Blokvoort, actief lid van de PvdA in Den Haag. „Misschien valt het kabinet eerder, dan ga je weer de verkiezingen in zonder GroenLinks en een goed plan”, vreest Blokvoort, die uitgesproken voorstander is van een fusie. „We denken over praktisch alles hetzelfde, laten we onze krachten bundelen en gezamenlijk dat linkse verhaal gaan vertellen.”

Ik hoop niet dat zo van uitstel afstel komt

Roy Blokvoort actief PvdA-deksel

Het PvdA-lid noemde het voorstel van het partijbestuur „werkgroeperig” en „potentieel stroperig”. Hij wijst erop dat PvdA-leden op diverse congressen en ledenraden al motieven hebben aangenomen om de samenwerking te versterken en te versterken. „Ik merk dat kritische PvdA’ers nu gaan zeggen dat het vooral een uitgebreid, lang proces moet zijn. Ik hoop niet dat zo van uitstel afstel komt.”

Blokvoort doelt op een groep van dan honderdvijftig PvdA-leden, onder meer veel lokale politici, die de partijtop vorige week een korte strategie. geschreven schrijven ze dat een fusie door vooruitgeschoven onterecht als “dronken van nostalgie en ouderwets” worden weggezet en dat een fusie “grote gevolgen kunnen hebben voor de sociaal-democratische beweging”. Ze willen daarom eerst een „fundamenteel gesprek” binnen de partij over de voor- en voordelen.

Lees ook de column van Petra de Koning: Een fusie met GroenLinks is de kortste weg naar de macht voor de PvdA, maar waarvóór?

Initiatiefnemer van de opdracht is Reshma Roopram, tot vorige maand wethouder zorg en jeugd te Barendrecht. Ze heeft zich ontwikkeld aan partijprominenten als Frans Timmermans en Marjolein Moorman die zich al voor „verbinden” met GroenLinks hebben uitgesproken. „Sommige prominenten lopen te hard van stapel, de leden moeten het echt bepalen.” Dat vindt ook Christa Oosterbaan, voormalig PvdA-raadslid op Terschelling, die erop wijst dat van de circa 40.000 leden maar een klein deel op congres is. „Wij hebben hier meer dan zestig leden. Die zeggen allemaal: mij is niet nooit wat gevraagd.”

Oosterbaan ziet bezwaren tegen een fusie met GroenLinks. „Op veel terreinen is ons einddoel hetzelfde, maar de weg gebruiktoe instrumenten.” Ze klimaatverandering. „Bij de PvdA willen we ouder gedragen, ook de alleenstaande in een huurwoning.” Roopram vreest dat de discussie over een fusie te veel zal afleiden. „We moeten juist in gesprek met de mensen voor wie we het doen. We kunnen vergaande samenwerking met GroenLinks realiseren zonder te fuseren. Besteed je energie aan de inhoud, dat mensen weer weten waar de PvdA voor staat.”

Partijcongres

Frank van de Wolde is er juist van overtuigd „dat de rode en groene dezelfde is”. Het Utrechtse PvdA-lid is een van de oprichters van het initiatief RoodGroen, dat een fusiepartij bepleit. Het argument dat de PvdA-leden onvoldoende betrokken zijn, gaat er bij Van de Wolde niet in. Moet je dan bij alle leden langs de deur om een ​​gesprek te voeren?”

Het partijcongres van 11 juni wordt een belangrijk moment. Dan stemmen de PvdA-leden over een motie van Van de Wolde die oproept om een ​​samengestelde lijst met GroenLinks te maken bij de Eerste Kamer verkiezing volgend jaar. De provinciale fracties doen dan nog gescheiden mee, maar als de Statenleden vervolgens de senatoren kiezen zou dat van één rood-groene lijst moeten. GroenLinks kijkt met spanning naar de stam: als de PvdA-leden dit willen, moeten zij ook snel de leden overzicht. De fusievoorstanders bij de PvdA wachten weer in spanning af of het partijbestuur deze motie zal omarmen met een positief advies.

Lees ook: Hoe verlopen de fusieplannen tussen PvdA en GroenLinks op lokaal niveau?

Volgend jaar al een lijst is „de omgekeerde manier”, vindt Reshma Roopram. „Een lijst vind ik het gevolg van een fusie, dat doe je dus pas als je een besluit hebt genomen.” De voorstanders zien de motieven juist als een tussenstap die nog niet onherroepelijk is. Van de Wolde: „Als we elkaar nou echt niet leuk vinden… Laten we het samen proberen en nu deze concrete stap zetten.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.