De langdurige zorg volledig te lopen, belangrijk belangrijk orgaan

De langdurige zorg zeker volledig te lopen als de sector de hulp van naasten en vrijwilligers omarmt. gouden de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het advies Anders leven en zorgen dat deze donderdag verschijnt. Volgens de, een belangrijk adviesorgaan voor regering en parlement, is vanwege het snel oplopende personeelstekort in bijvoorbeeld de ouderen- en gehandicaptenzorg Als naasten niet beter bij de zorg betrokken worden, vreest de raad dat “onorthodoxe oplossingen” nodig zijn, zoals de inzet van arbeidsmigranten in de zorg.

De raad signaleert het bekende probleem dat er minder zorgmedewerkers zijn het aantal hulpbehoevenden groeit. Nu al is er een tekort van zo’n 50.000 medewerkers, meer dan negen jaar is dat met 135.000 bijna drie keer zo groot. Hoewel Nederland nu al ruim vijf miljoen mantelzorgers heeft, constateert de raad dat zij onvoldoende steun en erkenning krijgen zij „een uitgangspunt” van de langdurige zorg zijn. „Familie wordt soms als lastig van bemoeizucht gezien, vrijwilligers als klushulpjes.”

Richtlijnen, regeldruk en zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers nu vaak in de weg. Die zijn de zorg in de instelling en het leven van de naasten daarbuiten nu vaak „twee parallelle werelden”, zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de raad. Zij vooral een probleem bij de kwaliteitskaders in bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg. „Daarin worden met de beste bedoelingen zaken tot in de kleinste details vastgelegd, niets meer kan. Het gevolg is gegevens zelfs het rondbrengen van koffie niet aan een durven overlaten.”

Indisch eten

Bussemaker was zelf een periode mantelzorger voor haar zieke vader en zag ook hoe lastig het in de praktijk was om ergens bij te helpen. Ze had moeite om een ​​portie afgehaald Ind eten mee naar binnen te nemen, hij dat zo lekker vond. „Ook zachte eieren op hij graag, maar die konden besmettingsgevaar en twee eieren was schadelijk voor cholesterol, gezegd. Als je zo redeneert, staat de kwaliteit van leven echt niet meer centraal.”

De raad doet een aantal aanbevelingen om de kloof tussen de gevormde en informele zorg te dichten. Zo zou de politieke betere regelingen voor mantelzorgers moeten maken, vindt Bussemaker, die nu al vaak overbelast zijn. „In Nederland krijg je maar twee weken doorbetaald als je voor je zieke ouders gaat zorgen, dat is niet genereus.” Bussemaker wijst naar Denemarken, waar je verschillende vormen van ‘zorgverlof’ hebt waarbij mensen tot wel zes maanden worden doorbetaald door hun werkgever of gemeente. „Je kunt zeggen: dat is duur. Maar het personeelsprobleem op z’n beloop laten is nog duurder.”

Commerciële mantelzorg

Een andere suggestie van de raad is het ‘hybride zorgteam’. Voor nieuwe in de langdurige zorg een team moeten worden opgesteld met zous, naasten en vrijwilligers, zodat de genomen elke goed verdeeld worden en er vooraf vooraf afspraken worden gemaakt. Bussemaker hoopt dat dit een cultuuromslag teweegbrengt. „Bespreek met elkaar wat iemand nog zelf kan, welk netwerk iemand heeft, wat naasten aan kennis hebben en wat zij kunnen doen. We moeten echt de vanzelfsprekendheid doorbreken dat alles door professionals wordt gedaan.”

In het advies adviezen de raad dat de kwaliteit van de langdurige zorg in gevaar kan komen als er niets verandert. Nu al spelen handelsactiviteiten in de tweede ontwikkelingsmantel zorgvraag, maar hun kan leiden tot eenling tussen de deze mensen wel en niet zelf kunnen betalen, de raad. Ook om risico’s te nemen die deze transacties bureaus uit de zorg zelf gaan werken door hen beter te betalen, om het personeelstekort alleen maar groter wordt.

Bussemaker afspraken de politiek dat „verregaande stappen” nodig als de samenleving er niet in plannen zijn de zorg door het overnemen van genomen te ontlasten. De raad invoering van een wettelijke zorgplicht, met mensen kunnen worden voor hun ouders te zorgen voor deze zorg te betalen, zoals in Duitsland al gebeurt. Een andere optie is een verplichte maatschappelijke dienstplicht voor jongeren.

De meest gevoelige suggestie is „de ideale inzet van migranten” in de zorg. Als de politiek geen andere maatregelen nemen komt dat debat volgens Bussemaker onherroepelijk op ons af. Zij erkent dat deze oplossing „heel eenvoudig” is. „Experimenten zijn ontstaan ​​zonder succes, vooral vanwege taal belemmeringen en culturele verschillen. Maar we moeten de discussie over deze lastige thema’s wel gaan voeren.”

Correctie (19 mei 2022): In een eerdere versie stond de naam van de procedure geschreven. Dat is hierboven aangepast.

Leave a Reply

Your email address will not be published.