Gezond Lezen: Take five | Gezondheidsnet

Kort en krachtig

De ‘big five’ van een gezonde levensstijl volgens de Vlaamse auteurs: voeding, beweging, mindset, zingeving en sociale verbondenheid. De schrijvers gebruiken de kennis uit de situatie ‘Blue Zones’ om concreet te werken: vijf acties per gedragsdoel, vijf minuten per dag werkt. Het boek is daarmee een levensstijlplan dat je zelf invult.

Wie zijn de auteurs?

Filip de Keyser is reumatoloog met vele jaren, anders als in wetenschappelijk onderzoek. Heide van de Keere is master in de farmaceutische zorg en werkt als gezondheidsjournalist. Samen schreven ze al verschillende andere boeken, zoals ‘Een duidelijke kijk op reuma’ en ‘Mensen met artritis’.

Waarover gaat dit boek?

Veel mensen willen wel gezonder leven, maar weten niet zo goed waar ze moeten starten met een gezonder leven. Dit boek uitgevoerde- te helpen, met een vijfvijf-vijf-plan. De auteurs onderscheiden vijf belangrijke onderdelen van een gezonde levensstijl: voeding, beweging, mindset, zingeving en socialeheid. Ze noemen deze ‘domeinen’. (Dit is afwijkend van boeken over, waarbij slaap en andere werken met stress vaak aparte levensstijlfactoren zijn.) Elk domein wordt in het boek uitgelegd, met elk hoofdstuk een set aan acties om je levensstijl te verbeteren. De tweede stap is dat je uit al deze acties zelf vijf actiepunten kiest waarvan je aan de slag gaat. De derde stap is dat je elke dag vijf minuten besteedt aan die actiepunten. Je voert een actiepunt uit, van je bedenkt hoe je een actie kunt uitvoeren van inplannen in je dag. Op deze manier maak je een aangepast plan om je te verbeteren, aldus de auteurs. Het boek bevat verder nog hoofdstukken met achtergrondinformatie over de ‘Blue Zones’, over gedragsverandering en gewoontevorming.

Wat kun je praktisch met dit boek?

Als je het boek leest en de uitwerking opvolgt, heb je aan het eind een persoonlijk plan om je levensstijl te verbeteren, op verschillende domeinen. Ik denk dat je daarmee zeker stappen kunt maken op weg naar een gezondere levensstijl. De auteurs gaan uit van het effect van een aantal kleine acties, die uiteindelijk uitmonden in een groter effect. Wat ik leuk vind, is de mening van de lichtpuntjes, zoals de auteurs dat noemen. Het zijn de acties die je vroeger al succesvolle deed of nu nog doet en waarvan je het gevoel hebt dat ze goed zijn voor je gezondheid én dat je ze graag doet. Was je bijvoorbeeld lid van een koor, of gemaakt je altijd zondagmiddagwandelingen met je gezin, dan kun je die gewoontes weer afstoffen en als actie opnemen in de selectie. De uitgeschreven casussen in het boek geven voorbeelden van lichtpuntjes.

Voorbeelden van acties op het gebied van voeding zijn kleinere kiezen van je telefoon niet meer gebruiken tijdens de maaltijd. Bij bewegen is het bijvoorbeeld een omweg nemen naar je werk of een balansoefening doen tijdens het tandenpoetsen. Bij mindset gaat het over ‘omdenken’ en om kansen te zien in plaats van aanvallen. Acties hier zijn bijvoorbeeld het dagelijks opschrijven waar je die dag blij van werd, of een bloemetje in huis halen. Bij zingeving draait het om kleine of grote activiteiten die zin geven aan je dag. Voorbeelden zijn iets nieuws leren van juist kennis doorgeven, vrijwilligerswerk doen van je levensverhaal schrijven. Bij het vijfde domein, leven in verbinding, gaat het om acties zoals contact leggen met je buren, lid worden van een club van vrijwilligerswerk te gaan doen.

Eindoordeel

Het opzet van het boek is origineel en het is mooi dat het uiteindelijk leidt tot een concreet actieplan. Hier en daar vind ik de achtergrondinformatie wat oorlogsbeelden en het taalgebruik is niet altijd eenvoudig. Maar al met al: een heel leuk en inspirerend boek voor iedereen die actie wil ondernemen voor een gezondere levensstijl.

Take five, het levensplan dat werkt om je gezondheid zelf in handen te nemen, Filip de Keijser en Heidi van de Keere, Uitgeverij Lannoo, 2021, 427 pagina’s, ISBN 9789401480161, € 19,99.

Leave a Reply

Your email address will not be published.