Harmonie is niet ver te zoeken op het congres van Volt

Het ledencongres van Volt, over de affaire met Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan, is op zondagochtend al uren aan de gang als partijbestuurder Emmy Mol zegt: „Wij zijn de partij van dialoog en harmonie.”

Dialoog, dat is goed zeker. In elke rij is er wel iemand die een vraag wil stellen, en de ene na de andere Volter is boos als het niet lijkt te slagen, door tijdgebrek. Dus: harmonie? In elk geval niet op dit congres.

Het grootste van Volt Nederland ooit, er zijn zo’n 650 leden. En in de grote zaal van 1931 in Den Bosch is te merken dat de nog weinig ervaring heeft met dergelijke partijbijeenkomsten. Al in de eerste minuut van het congres begint de partij de regie over de dag.

Meltem, een lid uit Amsterdam, wil een motie die het bestuur had – er was van tevoren bij de leden te steun voor indiening – toch in laten brengen. De motieven roept het bestuur op om een ​​nieuw, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de meldingen tegen Nilüfer Gündogan. Het onderzoek dat nu loopt, is volgens de indieners niet onafhankelijk. Gündogan zegt zelf dat ook, daarom wil ze niet aan het onderzoek van integriteitsbureau BING meewerken.

Hierop ontstaan ​​uit: niemand weet hoe het verder moet. Het bestuur wil geen nieuw onderzoek, „dat kunnen we de melders niet aandoen”, maar voelt zich onder druk gezet door de stemming in de zaal. Het bestuur zoekt zich terug voor beraad, onder leden ontstaat discussie over de vraag wat een ‘ordevoorstel’ precies is. De discussie duurt tot het einde van de ochtend, als de evaluatie van de kwestie-Gündogan voorbij had moeten zijn.

Vijf bestuursleden op het podium

Op het podium leggen vijf bestuursleden van Volt verantwoording af over hun rol in de kwestie. De covoorzitters, Peter-Paul de Leeuw en Sacha Muller, staan ​​er niet. De Leeuw belt in vanuit Zuid-Afrika, net als de penningmeester. Muller zit overwerkt thuis. Leden stellen kritische vragen aan de bestuursleden, die vervolgens veel naar elkáár kijken.

Vrijwel alle vragentellers hebben kritiek op de manier waarop het bestuur Laurens Dassen zijn omgegaan met de affaire. Gündogan werd in februari op een interne klacht geschorst. Snel gemeldn zich dertien Volters met klachten over het gedrag van Gündogan bij onderzoeksbureau BING. Het ging onder meer om ongewenst seksueel gedrag, handtastelijkheden en intimidatie. Maar de voorzieningenrechter trok de schorsing in en Dassen bood excuses aan Gündogan aan. Na een reconstructie in NRC, waarin onder meer vijf melders hun verhaal deden, werd Gündogan uit de fractie gezet en geroyeerd als deksel. Gündogan gaat verder als zelfstandig Kamerlid.

Lees ook de reconstructie van NRC naar het gedrag van Nilüfer Gündogan

Vragen over regels en procedures

Als de stemming in de zaal zegt iets over de stemming in de partij, dan heeft de partijtop nog veel uit te leggen. Opvallend veel vragen zijn procedureel van aard: is alles wel volgens de regels verlopen? Een jong lid uit Amsterdam wil weten hoe het zit met de “rechtsstatelijke principes” van Volt. Enkele leden artikelen die Gündogan, van misschien wel andere artikelen te snel. Wilt u eigenlijk wel bekend zijn dat de meldingen kloppen? En waarom is Gündogan in een telefoongesprek geschorst, „en niet vis à vis, zoals het hoort”? Opvallend weinig vragen gaan over het gedrag van Gündogan zelf. Ook over de dertien melders gaat het bijna niet.

Al na enkele minuten een partij de regie over de dag
Foto Merlin Daleman

Leden willen weten van Gündogan niet „voor de bus is gegooid”. Rob Keijsers, secretaris van het bestuur, zegt: „Nee. We hebben de bus juist regelmatig stilgezet om haar te vragen in te stappen.”

Aanhangers van Laurens Dassen valt het op dat de Gündogan-getrouwen erg vocaal zijn. Hun vragen, hun kritiek zet de toon. Al krijgt Dassen applaus, als hij in de middag zegt hij “het hier en daar vertrouwen met optimisme en zelfkritiek wil herstellen”. Het was de afgelopen tijd „niet te doen”, zegt Dassen, „ik vond het supermoeilijk”. „Aan iedereen werd getrokken en getwijfeld.” Dassen is erachter, zegt hij, dat nog steeds onduidelijk is wat de rol van de fractie is en waar het bestuur over gaat, „en hoe we met elkaar samenwerken”.

Motie komt toch in stemming

Om half vijf zondagmiddag, het congres blijkt dat de onderzochte beweging over een nieuw onderzoek zal worden gebracht. De Volt-leden krijgen tot aanstaande dinsdag de tijd om zo’n nieuw onderzoek te eisen, of het af te wijzen. Indiener Martin Gravelotte zegt op het podium dat hij „Nilüfer” al tien jaar kent en bevriend met haar is, en dat zij „op weerwoord” – bij een bureau dat ze positief vertrouwt. Zij vermoedt, zegt hij ook, dat een mensen uit de partij haaropzettelijk in diskrediet te brengen” en haar uit wilde hebben. Gravelotte zegt dat het hem „niet erg waarschijnlijk” lijkt. „Maar je kunt pas echt aan een helingsproces in de partij beginnen als je zeker weet dat dat niet zo is.”

Dit is een zware tegenvaller voor de partijtop, die had de kwestie-Gündogan af te sluiten. Sacha Muller en Peter-Paul de Leeuw gaan dit vervolg niet meer als co-voorzitter meemaken. Zij stappen per direct op, al geven ze andere redenen dan de partijcrisis op als verklaring. Muller vond de druk niet meer te combineren met haar gezin, De Leeuw wil zich richten op zijn bedrijf. Bestuurslid Emmy Mol neemt hun genomen als voorzitter voorlopig waar.

Op het podium zegt secretaris Rob Keijsers dat het „helingsproces” juist langer zal duren als er een nieuw onderzoek komt. En wie er, zegt hij, helemaal niet op zitten te wachten zijn de melders. „Die heen moeten dan weer door een hel.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.