Het postume boek van Rachel Held Evans is vol van de thema’s waar zij in haar leven voor streed

Rachel Held Evans en Jeff Chu
Hart, hoofd, ziel. Geloven met alles wat je bent.
KokBoekencentrum, 221 blz., €19,99.
★★★

Wolter Huttinga

De auteur

Rachel Held Evans (1981-2019) was een Amerikaans christelijk schrijver, blogger en columnist. Ze werd het boegbeeld van een grote groep jonge mensen die de afgelopen twintig jaar het conservatieve geloof achter zich liet en een meer progressief-christelijke koers ging varen. In haar boeken en blogs vertelde ze eerlijke verhalen over haar leven en gestelde kritische vragen bij het rigide geloofssysteem van haar jeugd. Met de lezing van haar romantische zoektocht, het leve om afstand te nemen van vastgeroeste zekerheden en haar vrolijke schrijfstijl opgestelde ze de harten van velen. Tegelijk maakte ze een hoop verbitterde vijanden en vulde haar inbox zich met haatmail van besparing misogyne aard. In mei 2019 stierf Evans, moeder van twee jonge kinderen, aan de gevolgen van een allergische reactie.

Thematiek

Dit boek is een onvollendete. Evans had, toen ze hebben gespeeld, nog een hele bak met materiaal voor een nieuw boek liggen. Vriend en journalist Jeff Chu rondde het project ‘in haar geest’ af.

Het boek is vol van de thema’s waar Evans: het serieus nemen van de stem en de rol van vrouwen in het christelijk geloof, haar verzet tegen de liefdeloze, haarde sfeer van het Amerikaanse conservatieve christendom, de zoektocht naar Gods genade die zich op de momenten van falen en kwetsbaarheid toont. Ge is voor Evans een eerlijke, grote creatie ontstaan ​​waarin ze een lezers heeft meegenomen.

Verhaaltjes

Het boek bevat veel diepere verhaaltjes over de religieuze cultuur van Evans. Zo kan ze er prat op gaan dat ze op haar basisschool maar liefst vier keer de ‘prijs voor de beste christen’ heeft gewonnen. Het bestaan ​​van zo’n fenomeen: indrukwekkend.

Ze schrijft met milde zelfspot over haar puberjaren. Hoe ze als overijverige, strijdvaardige Jezus Freak klaarstond om de boze, ongelovige wereld te bekeren, opgroeiend in een milieu waarin echter uitsluitend nabij voorkwamen.

Hoe later is er sprake van een zwak en zachte verklaring, toen ze zich afvroeg eerder christelijke nazi’s in de oorlog zouden zich voordoen dan niet-christelijke Joden.

Typerende passage

“Religie heeft veel mensen aan stukken gescheurd. In naam van zuiverheid, zekerheid en zelfbehoud heeft religie veel aanbiedingen. Van on bewust tetelbare mensen werden verondersteld teelbare mensen te geloven, te geloven dat ze niet echt geloofden, zichzelf te voegen naar benauwende genderrollen en culturele, verlangens te onderdrukken en talenten weg te stoppen, op zondag anders te leven dan doordeweeks, zonen en dochters te offeren op het altaar van conformisme, zekerheid te aderzen, blijheid te forceren, perfectie na te streven, de andere kant op te kijken in situaties van onrecht – kortom, om delen van hun menselijkheid af te zweren.”

null Beeld

Reden om dit boek niet te lezen

Er zit weinig in dit boek dat verrassend van nieuw is. Het soort christendom is waar Evans boegbeeld van werd onderhand een brede, actuele stroom geworden. Er is zeer veel overlap met de boeken van Nadia Bolz-Weber, Brian McLaren, Richard Rohr en vele anderen. Het zijn allen auteurs die zich afzetten tegen een bedompte, kille orthodoxie en een meer menselijke, inclusief en kwetsbaarheid omarmen. Aan die stroom boeken toegevoegd dit boek niet veel bijzonders.

Reden om dit boek wel te lezen

Het is dat Evans niet opgaat in mooi over haar jeugd of meegezogen wordt in de haat die haar vaak ten deel viel. Haar schrijven getuigt van een soort nederigheid, mystiek, een verlangen en tasten naar de liefde die ons omgeeft. Ze omvatten niet als een breuk, maar eerder als een intensievere en intiemere omgang met haar eigen religieuze wortels.

Al met al laat het boek zich vooral lezen als een eerbetoon aan de overleden auteur. Nog één keer kunnen we genieten van de vlotte pen van Rachel Held Evans.

Leave a Reply

Your email address will not be published.