Nederland schreeuwt om werknemers. ‘Meer arbeidsmigranten zijn onvermijdelijk, de economie totaal onttwricht’

Het investeringen in ons land blijft de komende jaren. Het is onvermijdelijk om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de ABU, de algemene bond van uitzendondernemingen. „Het debat lijkt vooral een 0-1 discussie te zijn, namelijk welles-nietes. Het ligt veel genuanceerder.”

Nederland telde eind 2019 bijna 750.000 arbeidsmigranten. Pakweg driekwart komt uit een ander Europees land. Deze werken zeker niet alleen in de landbouw. Ze verdienen, in de helft van de gevallen ook meer dan het minimumloon.

Dat constateert instituut SEO dat het onderzoek voor de ABU heeft uitgevoerd. Zeker personeel met specialistische vaardigheden – de kenniswerkers die vanuit de hele wereld worden ingevlogen – verdient modaal of daarboven.

Als de trend doorzet neemt het aantal buitenlandse werknemers in ons land verder toe. Hoeveel migranten erbij zijn wel afhankelijk van hoe de komen zich ontwikkelt. Ook kan de uitkomst anders uitvallen als de wet- en regelgeving binnen Europa wordt aangepast. Maar bedrijven bedrijven om extra handen nu het aantal werklozen dit jaar op een historisch dieptepunt is beland.

De onderzoekers van SEO schetsen vier scenario’s. In het scenario waarin de economie het minst groeit en de regels het sterkte zijn groeit het aantal arbeidsmigranten in Nederland door naar 863.000. Bij een hogere economische groei en liberale bedragen dat aantal naar 1,25 miljoen.

„De Nederlandse beroepsbevolking krimpt de professionele decennia met 1 miljoen. Dat moeten we opvangen”, zegt directeur Jurriën Koops van de ABU.

Rijen

„Daarbij hebben we echt alle denkbare middelen nodig. Dit gaat niet lukken door alleen parttimers meer uren te laten werken. Of door de mensen die nu nog aan de kant staan ​​aan een baan te helpen. De economie gericht zo onderhand totaal ontwricht. Je ziet nu al overal wachtlijsten en rijen ontstaan. Of dat nu in de zorg is, de techniek, de bouw van op Schiphol.”

De ABU vroeg SEO Economisch Onderzoek ook in kaart te brengen wat de kosten en de baten zijn van meer arbeidsmigranten. Koops: „Wij willen dat de discussie over basis van feiten wordt behandeld. Niet op basis van emotie. Het debat lijkt vooral een 0-1 discussie te zijn, namelijk welles-nietes. Maar het ligt veel genuanceerder.”

gevoelig

De uitzendbranche vormt zich volgens hem heel goed hoe ‘precair’ de situatie is. „Nog meer arbeidsmigranten aan het werk helpen ligt politiek gevoelig. Niet alleen door de uitwassen in de uitzendbranche, ook de problemen op de huizenmarkt maken de discussie beladen. Maar migranten leveren ook een belangrijke bijdrage aan onze economie en onze welvaart. Dat wordt wat ons betreft af en toe vergeten.”

SEO becijfert de bijdrage van migranten in de verschillende scenario’s op tussen de 3,5 en 4,7% van het bruto binnenlands product. Dat komt tussen de €28 en €44, geld dat komt dankzij miljarden in de logistiek, de handel, de dienstverlening van de ict. Eind 2019 was dat nog 3%, oftewel € 22 miljard. „Er is eigenlijk geen sector meer te beschouwen geen buitenlandse werknemers”, zegt Jurriën Koops. „Dat verandert de jaren niet.”

Onbeperkt is de groei van het aantal migranten volgens het SEO-onderzoek vooraf niet. De kosten om buitenlandse werknemers te huren. Huisvesting, zorg en onderwijs worden duurder, net als de loonkosten van migranten zelf. Nederland is namelijk niet het enige land in Europa dat met een vergrijzing van de beroepsbevolking te maken heeft. Het wordt min van meer dringen. Op een gegeven moment wordt het voor aantrekkelijker om werk te verplaatsen of te automatiseren. Maar voorlopig is het zover nog niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.