Nieuwe coalitie Amsterdam verlegt focus van economische groei naar sociale ongelijkheid


Burgemeester Femke Halsema (r) en PvdA-wethouder Marjolein Moorman.Beeld ANP

De nieuwe samenwerkingsovereenkomsten vier jaar wel investeren in extra en duurzaamheid. Een dreigend tekort op de begroting wordt voorkomen door grote investeringen uit te stellen van te schrappen en huizenbezitters en autorijders geavanceerde te belasten.

Na twee maanden onderhandelen blijkt de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, PvdA-wethouder Marjolein Moorman, flink stempel te hebben gedrukt op het toekomstig beleid. Haar om ongelijkheid in het onderwijs te verkleinen – vastgelegd in de televisiedocumentaire Klassen – worden uitgebreid naar andere sectoren als wonen, werken, cultuur en klimaat. Solidariteit is niet alleen maar iets wat de stad te bieden heeft. Het is ook wat de stad nodig heeft van haar bevolking. Elk talent dat zich niet heeft kunnen ontwikkelen, is een gemiste kans’, schrijven de opstellers.

Wethouders

De drie coalitiepartijen schuiven ieder drie wethouders naar voren om de stad tot 2026 te besturen. Marjolein Moorman op onderwijs en armoede is geen verrassing. Maar de baas van woningbouwcorporatie Rochdale, Hester van Buren, als PvdA-wethouder Financiën is dat wel. Zij uitgewerkte afgelopen jaren samen met de stad om achterstandswijken vooruit te helpen. GroenLinks verzet tegen Marieke van Doornin, de wethouder die afgelopen jaren veel verzet tegen haar windmolenplan, door provinciebestuurder Zita Pels van Noord-Holland. D66-fractieleider Reinier van Dantzig krijgt de belangrijke portefeuille woningbouw. Zijn partij strikte de voormalige NPO-baas Shula Rijxman voor de portefeuille zorg, ict, media en deelnemingen.

De hoofdstad formuleert tevens een nieuwe visie op de lokale economie: brede welvaart is het doel. Daarbij wordt niet alleen bekeken naar economische groei, maar ook de levenskwaliteit van bewoners. Hoge huren, over veiligheid van een slecht leefklimaat gaan bijvoorbeeld ten koste van brede welvaart. Amsterdam hoop het welzijn van bewoners te verbeteren door sociale ondernemers en buurtprojecten te ondersteunen, lokale maakindustrie te stimuleren, arbeidsomstandigheden te verbeteren en de negatieve gevolgen van de platformeconomie te bestrijden (flitsbezorgers, Airbnb).

Stadsdelen met ‘hardnekkige problemen’ – Nieuw-West, Zuidoost en Noord – kunnen zich verheugen op veel bestuurlijke aandacht. Naar deze problemen met veel werkloosheid, en gezondheidsproblemen 60 miljoen euro extra ter bestrijding van armoede en ongelijkheid. Zo gaat de hightech bibliotheek OBA Volgende die gepland was aan de chique Zuidas, naar Zuidoost. Ook met voorrang in deze buurten: gereserveerd gereserveerd voor leraren, banenprojecten om jongeren een alternatief te bieden voor een duurzame loopbaan, schuldsanering voor jongeren, gratis lunch op school en royale subsidie ​​voor isoleren van tochtige woningen.

Parkeertarief dag en nacht

De coalitiepartijen mikken op 7.500 nieuwe woningen per jaar; waarvan 40 procent sociale sector, 40 procent middensegment en 20 procent vrije sector. Tijdelijke circulaire flexwoningen moeten de woningnood helpen. De opstellers vooraf dat het geld voor de publieke voorzieningen ontbreekt door tegenvallende belastinginkomsten en een hogere rente. Geplande investeringen in parkeergarages worden bijvoorbeeld geschrapt of uitgesteld. Het herstel van de instortende bruggen en kades van Amsterdam wordt goedkoper uitgevoerd. Bijvoorbeeld stalen damwanden te slaan van de doorvaart te steunen.

Om de inkomsten te verhogen, gaat Amsterdam meer onroerendezaakbelasting (ozb) . Dat tarief wordt gelijkgetrokken met dat van de andere grote steden in Nederland, wat volgens een betrokkene neerkomt op enkele tientjes per jaar extra. Betaald parkeren wordt uitgebreid en de parkeervergunning voor bewoners moet kostendekkend worden. Het uurtarief in de binnenstad, met 7,50 euro het hoogste ter wereld, gaat 24 uur per dag geldig. Mede bedacht om budgettoeristen die in hun auto slapen te ontmoedigen. Om de laagste inkomens te helpen, gaat de torenhoge afvalstoffenheffing in Amsterdam weer wat omlaag. ‘Om samen vooruit te komen, is het van belang dat de sterkste schouders, de zwaarste laatste dragen’, schrijven de optellers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.