Overijssel moet 29 herzien herzien

Eigenlijk is het niet eens een verrassing meer: ​​wanneer milieuactivist Johan Vollenbroek van milieuactiegroep Mobilization for the Environment (MOB) en raadsman Valentijn Wösten rechtszaken aanspannen tegen het stikstofbeleid van het Rijk van lokale ontwikkeling is het bijna zeker dat ze die winnen. Afstraffing na afstraffing.

Deze woensdag boekte het duo een nieuw succes. Ze hadden tegen de provincie Overijssel maar liefst 29 zaken aangespannen. Die werden op zes zittingsdagen in januari en februari. De zaken draaiden in grote lijnen om één ding: door het stikstofbeleid in Overijssel speelt de natuur extra schade op door stikstofuitstoot. Dit mag niet.

Alle problemen van de MOB in de 29 zaken zijn woensdag door de rechter gegrond uitgevoerd. Dit houdt in dat de „provincie opnieuw moet kijken naar deze stikstofbesluiten”, volgens de rechter. Vollenbroek&Wösten – Overijssel: 29-0.

Wie het stuwmeer van 29 zaken wil begrijpen, moet een blijven terug doen in de tijd. Op mei 2019 boekte milieuorganisatie MOB tot nu toe haar grootste overwinning: de Raad van State zette een streep door het Nederlandse stikstofbeleid. Het rijk had uitstoot te weinig gedaan om de natuur terug te dringen. Duizenden (bouw)projecten werden direct stopgezet.

Lees ook: ‘De handel in stikstofrechten door gemeenten en provincies is voor de natuur’

geld mogelijk maken om te kunnen vergroten. Om te kunnen, zoeken het Rijk en bouwen naar juridische geitenpaadjes. Maar dit kan negatief uit pakken de natuur, die juist voor slechtert.

De MOB daarom rechtszaken aan tegen span kriskras door het land. Zo wil de organisatie afdwingen dat de gemeenten,s en het Rijk zich aan de provincie van de Raad van State houden.

De 29 zaken in Zwolle vormende materie. Het draait om drie hoofdthema’s: de apparatuur in de boerenstallen, de effecten van bemesten en beweiden door melkveehouders, en (boeren)bedrijven zonder natuurvergunning.

Zo heeft de provincie Overijssel elf ‘natuurvergunningen’ afgegeven aan boeren, omdat dit geen negatieve effecten zou hebben op nabij gelegen natuurgebieden. De boeren, volgens de provincie, gebruiken stikstofverlagende maatregelen in hun stallen zoals een vloer die de mest en pis van elkaar gescheiden, resulteren in minder stikstof de lucht ingaat. Dat zou genoeg zijn.

‘Verlaging uitstoot is onzeker’

Maar daar is de rechtbank het niet mee eens. In de meeste gevallen kan niet met zekerheid gezegd worden dat de natuurbieden niet kunnen worden uitgesloten. Het is zeker van de stalsystemen „in deze concrete gevallen wel leiden tot de daling van de stikstofuitstoot”, aldus de informatie.

Ook vindt de rechtbank dat de provincie Overijssel onvoldoende heeft onderzocht van het uitrijden van het land en het de wei in het sturen van kwetsbare natuur in de aantast. De beweringen dat dit „geen significante negatieve effecten” heeft plaatsgevonden, heeft de bewering dat dit is voltooid, wordt uitgevoerd.

De derde kwestie betreft elf uitijssel die tussen 2015 en daar geen vergunning voor hun boeren aan te vragen, omdat ze weinig stikstof 2019 uitstoten. Door de kennisgeving van de Raad van State werden illegale bedrijven die illegale uitstoten.

MOB heeft een aantal grote eruit gezien in Overijssel en vond dat deze ondernemingen moeten worden bevestigd om er zeker van te zijn dat ze de natuur niet extra belasten. Maar de provincie geproduceerd omdat de uitstoot “verwaarloosbaar” zou zijn. Er is „onvoldoende afgeleide is gemaakt wat niet de stikstoftoe” en wat de gevolgen zijn voor de natuurzone in de buurt.

De provincie Overijssel wil niet reageren op de woensdag. Ze moet de mededeling nog, zegt een toespraak. Betekenis voor het ministerie van Landbouw Ook het Interprovinciaal Overleg, de koepel van de provincies, wil nog niet reageren.

Meer druk op andere provincies

Dat de MOB in 29 zaken gelijk krijgt, voert de druk op andere provincies op. De discussie over apparatuur in stallen, bemesten én inperking van illegale (boeren)bedrijven, speelt in heel Nederland. De andere provincies kunnen hun borst nat maken.

Gaat Overijssel nu meer controles uitvoeren bij illegale (boeren)bedrijven? MOB-raad Valentijn Wösten is leuk. En zullen andere provincies Overijssels voorbeeld volgen? Wösten: „Daar heb ik een hard hoofd in.”

Het wordt voor Christianne van der Wal (VVD), minister Natuur en Stikstof, moeilijker een oplossing te vinden voor het hoofdpijndossier van de illegale ondernemingen, in totaal zo’n 3.200. Zij documenten dat legalisatie van deze bedrijven een kwestie van tijd is en dat ze tot dan niet gecontroleerd zullen worden. Dat standpunt is echter minder houdbaar. Helemaal omdat Overijssel enkele maanden terug, na een mededelingen, aangaf de bedrijven wel te zullen controleren.

De vraag is dus niet meer óf de illegale (boeren)ondernemingen worden gecontroleerd, maar wannéér. En – misschien wel belangrijke zaken – wat er gebeurt er als zaken over de Nederlandse stikstofregels. Moeten ze dan sluiten? In dat geval kan het kabinet zich voorbereiden op veel boerenverzet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.