Rutte en Kaag op bedeltournee bij de oppositie om een ​​begrotingsgat van 20 miljard te dichten


Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) na afloop van een Kamerdebat over het formatieproces.

Het kabinet zoekt met spoed een senaatsmeerderheid voor zijn nieuwste begrotingsplannen. De minister van Financiën moet uiterlijk op 1 juni haar Voorjaarsnota aan de Tweede Kamer presenteren. De tussentijdse bijstelling van de rijksbegroting is dit keer definitief, want het kabinet heeft sinds ongeveer 20 miljard euro aan financiële tegenvallers geïncasseerd. Minister Kaag moet in de Voorjaarsnota uiteenzetten hoe ze dat begrotingsgat wil dichten. De vier coalitiepartijen hebben daar zo hun eigen ideeën over, maar ze moeten de oppositie in de eerste Kamer regelen. En dus moeten de bewindslieden op bedeltournee.

Een glaasje water bij Wybren van Haga

Sylvana Simons is maandagochtend om 10.00 uur de eerste oppositieleider die de premier en de schatkistbewaarder op haar kamer ontvangt. ‘Het was een constructief gesprek waarbij we wederzijdse planning hebben uitgewisseld’, meldt het Bij1-Kamerlid na afloop. Simons’ speerpunten zijn armoedebestrijding en het verminderen van de vermogensgelijkheid. Ook moet er wat haar betreft meer geld naar de jeugdzorg. ‘Mijn indruk is dat we dat delen’, zegt ze over de gedachtenwisseling met Kaag en Rutte. Maar wat Simons niet ziet zitten, is de versnelde verhoging van het defensiebudget, die het kabinet inplant op verzoek van een grote Kamermeerderheid. ‘Dat was de eigenlijke tijdens het gesprek.’

Het contrast met de volgende oppositieleider is groot. Direct na hun bezoek aan de Bij1-burelen drinken Kaag en Rutte een glaasje water bij Wybren van Haga. Het kabinetsvoornemen om het leger wat extra’s te stoppen valt bij de voorman van BVNL juist in goede aarde. Terwijl de coalitiepartijen dan weer níet bij hem moeten zijn als ze de belastingen voor ondernemers en vermogende particulieren willen, zoals Sylvana Simons vraagt.

Ook Van Haga spreekt van een ‘goed gesprek’ met de tweekoppige kabinetsafvaardiging. Volgens hem waren Rutte en Kaag zeer geïnteresseerd in zijn voorstel om het Groninger gasveld gewoon leeg te pompen. ‘Daar zit nog voor 1.000 miljard euro aardgas in.’ Van Haga kan dat veilig zijn als de NAM de druk in het gasveld op peil houdt met waterinjecties. De ex-FvD’er zegt zijn bezoekers verder mede te gedeeld dat ze moeten ophouden ‘de beste boeren ter wereld van hun land te verjagen om een ​​verzonnen, niet bestaand stikstofprobleem’ op te lossen.

‘Nieuwe bestuurscultuur’

De kans dat Rutte en Kaag bereid zijn hun stikstoffonds van 25 miljard euro op te doeken om Van Haga ter wille te zijn, of om hun militaire investeringen te schrappen om Simons te paaien, moet laag worden ingeschat. Bij1 en BVNL kunnen immers niet over Eerste Kamer-zetels. De coalitie heeft zes senatoren extra nodig. Alleen GroenLinks (8), JA21 (7) en PvdA (6) kunnen die stemmen in hun aflevering leveren.

Toch leiden de leiders van D66 en VVD deze week alle oppositiepartijen af, al is het maar om te zien dat ze – in het kader van ‘nieuwe bestuurscultuur’ – iedereen serieus nemen. Rutte zei eerder dat hij ‘een zo breed mogelijk draagvlak’ voor de kabinetsplannen zoekt en daar kunnen de kleintjes natuurlijk wel bij helpen. Woensdag om half drie worden Kaag en Rutte bij eenpitter Caroline van der Plas (BBB) ​​verwacht. Pieter Omtzigt ‘beraadt zich nog’ of hij Kaags uitnodiging aanneemt, want ‘ik ga de discussie het liefst openbaar aan in de Kamer’.

Met één mond onderhandelen

Simons en Van Haga zijn de enigen die op maandag aan de beurt zijn. Kaag en Rutte voeren de gesprekken op woensdag. Ze spreken dan onder anderen Lilian Marijnissen (SP), Joost Eerdmans (JA21) en Thierry Baudet (FvD). SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij ontvangt het bewindsliedenduo donderdagochtend. De belangrijkste afspraak staat woensdagmiddag om één uur in de agenda: dan zitten Kaag en Rutte bij de PvdA om het eindelijk van Attje Kuiken en Jesse Klaver door te nemen. PvdA en GroenLinks spreken tijdens de onderhandelingen met één mond.

Kuiken leggen bij WNL op Zondag al een eerste onderhandelingseis op tafel. PvdA en GroenLinks willen het minimumloon verhogen naar minimaal 14 euro per uur. Kuiken weet ook al hoe zij en Klaver het miljardentekort in de begroting willen dichten: vermogende Nederlanders moeten meer belasting gaan betalen in Box 2 en Box 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.