Rutte houdt ook voor uithuisgeplaatste kinderen | NU

Het kabinet is niet van plan grote veranderlijke door te voeren bij de aanpak van de problemen bij uithuisgeplaatste kinderen van toeslagenouders. Er werden donderdag nog wat toezeggingen gedaan, maar in grote lijnen wordt niet afgeweken van het ingezette beleid. Ondanks kritiek vanuit de Kamer en van betrokken ouders en experts.

Van de kamer meerdere keren de roep van uithuisgeplaatste kinderen van toeslagenouders allemaal opnieuw te beoordelen. Eind vorig jaar waren dat er 555.

“Een herbeoordeling is het minimum wat wij aan deze ouders en kinderen als politiek, als Nederlandse samenleving, verschuldigd zijn”, zei Kamerlid Pieter Omtzigt.

Er was sowieso veel onvrede in de Kamer over het uitblijven van oplossingen. Maar premier Mark Rutte wilde per se vasthouden aan de koers die het kabinet in maart uiteenzette.

Ondersteuningsteams gezinnen waarvan de ouders gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal en van wie kinderen uit huis zijn geplaatst bij met onder meer advies. Ook wordt in kaart gebracht wat de problemen zijn en waar behoefte aan is.

‘Na zeven maanden nog geen kind terug’

Alleen kan worden beschreven, en daar wringt volgens Omtzigt de schoen. “Na zeven maanden is er nog geen kind terug. Ik spreek met de ouders. Ik heb ‘s gesprekken over zelfmoordpogingen van die kinderen”, aldus Omtzigt.

Rutte vreesde juist dat een andere aanpak alleen maar averechts werkt. “Als ervaring heb ik ook in de afgelopen jaren met de brede afwikkeling van alles wat er rond de kinderopvangtoeslag speelt, is het constant veranderen van de aanpak alleen maar leidt tot vertragingen, consequent we nog bezig jaren zijn”, zei Rutte.

Het vragen tot alles bij SP-leider Lilian Marijnissen. “Dit horen wij als Kamer elke keer bij zo’n beetje alles wat er mis is gegaan in het toeslagenschandaal”, zei Marijnissen. Als er vervolgens alternatieven worden aangereikt, wordt er niet gecoördineerd. “Het wordt allemaal terzijde geschoven. Elke keer precies met dit argument, namelijk: dat gaat maar doorgaand werken. Geef dit nu een kansd werken.”

De SP heeft dan ook geen vertrouwen meer in de gekozen oplossingen. De partij ziet zich in dat standpunt gesteund door de betrokken ouders en kinderen, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, de Raad voor de rechtspraak, het ouderpanel en advocaten.

“Allemaal hebben ze aangegeven datum de gekozen gekozen aangaande de uithuisplaatsingen van kinderen een doodlopende weg is”, aldus de partij.

Volgens PvdA-Kamerlid Khadija Arib weten ouders na een dag debat nog niet waar ze aan toe zijn. “De oplossing, vooral van de premier, dat de oplossing voor deze ouders niet heel lang op zich kan laten wachten, zijn onverteerbaar.”

Kamer er een paar kleine doorheen

Er werden haar en der wel wat kleine van het beleid aangekondigd. Zo wordt op verzoek van GroenLinks bekeken van de griffiekosten kunnen worden door de overheid.

Verder wordt er gewerkt aan een “technische” om erachter te komen wie de 555 uithuisgeplaatste kinderen oplossing zijn. Nu is alleen het getal bekend, en om privacyredenen is het eenvoudig om de persoonsgegevens te vinden.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).

Ook beloofde Weerwind dat er een onafhankelijke commissie komt die onderzoek gaat doen naar het verband tussen het toeslagenschandaal en de uithuisplaatsingen. Een direct verband kan namelijk niet worden bewezen. Er speelt vaak veel bij deze gezinnen; de financiële problemen door toedoen van de Belastingdienst verergeren de situatie.

Er was al een onderzoek aangekondigd, dat zou worden uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Maar met name Omtzigt heeft grote twijfels van deze instellingen hier geschikt voor zijn. Zij hebben namelijk de afgelopen jaren niet ingegrepen en hebben ook zelf een rol in de kwestie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.