Scheuring in Brusselse fractie van D66, klachten over Europarlementariër Samira Rafaela

Het door integriteitskwesties geplaagde D66 heeft er in Brussel een nieuwe kwestie bij. Ditmaal gaat het om Europarlementariër Samira Rafaela (33). Drie gevormde samenwerkingn klachten in omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer machtsmisbruik. De Commissies integriteitsonderzoeken van D66 die klachten gegrond, in kennis gesteld van de stukken die zijn gezien door NRC.

De commissie schrijft dat het gaat om: „intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging”. Dat zou leiden tot een „onveilige werksituatie”. In een reactie zegt Rafaela zich „niet te herkennen” in het resultaat van het op 3 mei opgeleverde rapport. Tussen Rafaela en delegatieleider Sophie in ‘t Veld (58) is een conflict ontstaan ​​dat is geëscaleerd dat Rafaela zich heeft teruggetrokken uit de samenwerking.

Zondag praten D66-partijleden over een eerdere kwestie, rond voormalig partijprominent Frans van Drimmelen die zich in de jaren 2015-2016 heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens een toenmalig medewerker van het partijbureau. Partijleider Sigri en het partijbestuur begonnen later diep door het stof

Lees ook: Kaag: ‘Ik was te afstandelijk en had anders moeten handelen’

Het bestuur wilde voor zondag nog niet bekendmaken dat er onderzoek naar Rafaela is gedaan. Meerdere producten erop gericht de opbrengsten juist voor zondag naar buiten te brengen en de klachten van de effecten te erkennen. Ook In ‘t Veld vindt dat de kwestie zondag in alle openheid met moet worden besproken. „Deze bijeenkomst gaat niet over de kwestie-Van Drimmelen. Het gaat over hoe mensen zich veilig kunnen voelen in de partij. Het bestuur zal duidelijk moeten maken hoe het met de problemen van onveiligheid omgaat.”

Bij de overlegvergaderingen is er sprake van afstemming en steun voor. Bij D66 niet

Rafaela vindt dat het onderzoek naar haar niet goed wordt uitgevoerd. Volgens haar heeft de commissie bewijsstukken niet willen inzien en laten meewegen. Evenmin zijn gehoord. Rafaela zegt in een reactie dat zij een advocaat in de arm heeft genomen, „gezien de klachten en ook omdat ik bij het partijbestuur onvoldoende gehoor gekregen voor mijn visie op deze kwesties in een eerder stadium”.

Volgens bronnen heeft Rafaela de leden van de commissie, onder leiding van ex-lid van de Algemene Rekenkamer Francine Giskes, gesteld voor de schade die verwacht te lijden. Ze zou hebben aangekondigd in een juridische procedure aan willen klagen wegens smaad.

De Europese D66-delegatie heeft een verleden van lastige werkverhoudingen. Daarbij zou ook meespelen dat Sophie in ‘t Veld al heel lang aan de touwtjes trekt in de actie. „Er is altijd wel gedoe met Sophie”, zegt een D66-lid die de partijtop goed kent. In ‘t Veld is een oudgediende die al in 2004 in het Europarlement werd – ze zit nu in haar vierde termijn. Door mensen die haar kennen, als iemand die niet teveel concurrentie duldt en graag de controle houdt. Menig investeringslids met haar een competentiestrijd over dossiers, over portefeuilles, over media-aandacht.

De voormalige Europarlementariër Matthijs van Miltenburg trad daar eind 2018 openlijk naar buiten, onder hij na zijn eerste termijn niet terugkeerde op de kandidatenlijst. „Het is betreurenswaardig dat de lijsttrekker niet in staat is om zich te verbinden op te stellen en dat zij geen tegenspraak duldt.”

Lees ook: D66’ers willen dat de partij schoon schip maakt in de top: ‘Weg met al die dino’s’

In ‘t Veld kent de verhalen over haar reputatie, maar vindt die niet relevant voor het huidige conflict rond Samira Rafaela. „Er zijn grote mensen die mij een naar mens vinden. Is dat nou zo spannend? Laat mannen vertellen wanneer ik dan concreet een grens ben overgegaan? Zijn er geformuleerde klachten?”

Krimpende staf

De onenigheid tussen In ‘t Veld en Rafaela begon in de zomer van 2019. Bij de verkiezing van mei dat jaar was de D66-delegatie teruggevallen van vier naar twee zetels. Er moet ook gelden voor de staf inkrimpen – een Europarlementariër heeft recht op vaste staf. Terwijl Rafaela voor nieuwe mensen dacht te kunnen rekruteren, wilde In ‘t Veld vasthouden aan een aantal zittende medewerkers. Pas na een paar maanden het Rafaela om eigen mensen in dienst te nemen.

Volgens Rafaela zijn de klachten tegen haar niet los te zien „van de arbeidsrelatie” die ze met de betrokken medewerkers hadden. Een van de klagers zich gemeld eind vorig jaar bij het partijbestuur boven haar contract werd niet verlengd door Rafaela. Die melding werd niet begonnen algemeen, omdat het om een ​​arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer zou gaan.

De melder heeft zich gewend tot de recente opgerichte Commissie integriteitsvraagstukken. Die werd opgericht in het voorjaar van 2021, helemaal Bureau Integriteit BING naar de kwestie-Van Drimmelen onderzoek had gedaan naar onder meer de meldingsstructuur in de partij. De melding na het indienen van haar andere eerdere medewerkers opgezocht en ze heeft op de mogelijkheid om zich bij de commissie te melden. Twee daarvan complete gebruik van.

In het protocol van de commissie dat leden van D66 van niet-leden die hun lidmaatschap niet langer dan twee jaar geleden hebben opgezegd een klacht in kunnen dienen. Niet alle eerdere medewerkers van wie een klacht in behandeling is genomen zijn echter (oud-)partijlid. Op verzoek van partijvoorzitter Everhardt is besloten ook de klacht van een niet-lid door de commissie te laten onderzoeken. Het partijbestuur zegt desgevraagd niet inhoudelijk in te gaan op de werkwijze en procedures.

In de campagne voor de Europese verkiezingen werd Rafaela nog gesteund door lijsttrekker In ‘t Veld – ze werden als nummer 3 op de lijst met zo’n 32.500 voorkeursstemmen stemmen. Door andere veteranen uit de partij over Rafaela zich juist tegengewerkt. In een interne brief hebben prominente partijleden oud-minister Laurens Jan Brinkhorst en partijadviseur Carla Pauw leden geïnstalleerd als bij interne verkiezing voor de kandidatenlijst niet op Rafaela te stemmen maar op Felix Klos, de huidige aangekondigd van partijleider Kaag.

Slechte verstandhouding

In ‘t Veld en Rafaela kreeg kort na hun beëdiging in juli 2019 een slechte verstandhouding. herhaaldelijk is er door beiden bij het partijbestuur aan de bel getrokken over de onwerkbare relatie. Dat bestuur heeft tot minstens vier keer toe menging door bemiddeling de verhouding tussen beide parlementsleden te verbeteren. In het najaar van 2019, nog geen half jaar na de verkiezingen voor het Europees Parlement, zijn er gesprekken gevoerd onder begeleiding van topdiplomaat Richard Krabbendam – de laatste zit inmiddels in de staf van Rafaela.

Volgens richtlijnen die gesprekken tot niets. Het conflict escaleerde daarna alleen maar meer en liep in het voorjaar van 2020 zo hoog op dat Rafaela zich terugtrok uit de samenwerking. Vanaf dat moment voeren de twee niet meer gezamenlijk het woord, worden afzonderlijk van elkaar spreektijden en stemden de twee ieder voor zich. In ‘t Veld en Rafaela spreken nauwelijks meer.

De twee zitten nog wel bij de honderd grote leden van Renew Europe, liberale fractie in het honderdste leden van de Europese Unie – met ruim. Bij andere deelnemers aan dat fractieoverleg valt op dat In ‘t Veld en Rafaela geen team vormen. „Bij de coördinatievergaderingen is er sprake van en steun voor elkaar”, zegt een stafmedewerker van Renew Europe. „Bij D66 niet. In ‘t Veld en Rafaela zie je vooral all één.”

In het voorjaar van 2021, vlak na de verkiezingen voor de Tweede Kamer, akte Stientje van Veldhoven, oud-Kamerlid en staatssecretaris in het kabinet Rutte III, een lijmpoging in opdracht van het partijbestuur. Na drie gesprekken ook dat op niets uit.

Vorige Vorige week heeft Rafaela partijvoorzitter Victor Everhardt laten weten dat ze uit de partij wil stappen omdat ze zich onvoldoende ontwikkeld voelt. Vooral heeft ze daar geen gevolg aan gegeven.

Over (het gebrek aan) handelen door het partijbestuur bestaat bij alle komende opvrede. Het bestuur sinds november onder leiding van ooit, ondanks aanhoudende problemen, over problemen bij de D66-delegatie in hetlement niet doortast ingegrepen.

Zondag zal het partijbestuur zich gericht verantwoorden voor een zaal met ruim 250 kritische D66-leden. Een van partij de zegt dat de aankondigingen „de onmiddellijke en intensieve aandacht” van het bestuur hebben en er de afgelopen jaren gesprekken zijn gevoerd met de Europese overleg „overeenstemming”. De kwestie in Brussel ziet zich bij een lijst met misstanden waarin een deel van de leden bewijs ziet dat het slecht gesteld is met de partijcultuur aan de top.

Mmv Mark Lievisse Adriaanse

Leave a Reply

Your email address will not be published.