Tweede Kamer eist opheldering over ontmoedigen uitbreiding IC-bedden

Parlementariërs reageerden geschokt op het nieuws dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) midden in de coronacrisis ziekenhuizen heeft ontmoedigd het bedden op de intensive care uit te aantal. Uit onderzoek van NRC blijkt dat sommige ziekenhuizen zelfs het advies gekregen IC-bedden te „schrappen” om financiële redenen.

Donderdagochtend heeft de Kamer in een procedurevergadering in grote vergadering besloten dat minister Ernst Kuipers (Zorg, D66) moet reageren op de onthullingen. GroenLinks omvat het „ronduit stuitend” als een budgetoverschrijding van 22 miljoen euro die de uitbreiding van de intensieve te frustreren veroorzaakt. „Het is op geen enkele manier uit te leggen dat er minder IC-bedden bijkwamen omdat het kabinet niet het maatschappelijk belang, maar begrotingsregels vooropstelde”, zegt een debat Lisa Westerveld, die een debat wenst. Zij wil weten van de ministers van VWS en Medische Zorg van de hoogte waren. GroenLinks wil ook weten welke rol de minister van Financiën heeft ontwikkeld.

Lees hier het achtergrondverhaal: Ministerie van VWS ontmoedigde ziekenhuizen hun IC uit te dragen

De PVV opgenomen het handelen van het ministerie buitengewoon substantieel. Verbijsterend, zegt Fleur Agema. „Het dogma van de oplopende zorgkosten werkt allesverlammend. Zaken die moeten worden geregeld, worden steevast niet geregeld.” Agema: „Het gevolg is de zwaarste lockdown van Europa eind 2020, en als enig land van Europa in een lockdown eind 2021.” Zij pleit voor structureel meer ziekenhuiscapaciteit.

‘Heel heftig’

Maarten Hijink van de SP heeft de capaciteit van de intensive care onder politieke druk misschien kleiner is geweest dan ze hadden kunnen zijn. „Je had misschien meer patiënten kunnen opvangen, consequent dan minder strenge maatregelen nodig waren geweest. En dus ook minder reguliere operaties uitgesteld hadden hoeven te worden. Dit vraagt ​​om meer onderzoek. Wat zijn de gevolgen van dit beleid geweest? Wat is er gebeurd als er niet zo is geknepen?”

Hijink inclusief het „belachelijk” en „onvoorstelbaar” dat het ministerie van middenin de crisis zo zat te „muggenziften” om 22 miljoen euro, geen promille van de jaarlijkse uitgaven aan uitgaven.

Coalitiepartij VVD is ook kritisch en wenst uitleg van de minister. VVD-parlementariër Judith Tielen: „De coronacrisis heeft veel van de zorg nodig. Dan is het heel gericht om te lezen er geld wordt over financiering, echt echt geld, en naar elkaar begint dat in plaats van begint. En ik wil dan ook weten van de minister hoe het kan dat het ministerie in de plaats van samen te werken met de ziekenhuizen, vooral bezig is geweest met moeilijk doen. En waarom?” Het CDA spreekt van „een verontrustend bericht”.

Reguliere zorg

Minister Ernst Kuipers (Zorg, D66) donderdagmiddag in de wandelgangen van het parlement. Hij betwist dat er minder IC-bedden zijn gekomen door het gedrag van zijn ambtenaren. „De insteek is altijd zoveel mogelijk IC-bedden, hoe meer hoe beter. Maar wel zo dat het zo min mogelijk ten koste gaat van de reguliere zorg.” Hij eene dat het voor het voorkomen van het voorkomen van er meer of minder IC-bedden zijn.

Wybren van Haga van BVNL heeft een spoeddebat aangevraagd. Hij zegt in een schriftelijke verklaring furieus te zijn. „Geld is voor de beleidsmakers van dit land dus belangrijk dan mensenlevens.” Met het advies ziekenhuizen bedden te schrappen, heeft het kabinet volgens Van Haga „mensen keiharde de dood ingejaagd. Zo werken met doodzieke coronapatiënten is onvergeeflijk.” Maarten Goudzwaard van JA21 vertrekkende donderdagochtend een reeks Kamervragen in.

Met samenwerking van Pim van den Dool

Leave a Reply

Your email address will not be published.