UWV-voorzitter: ‘Nieuwe plannen? Eérst de achterstand wegwerken’

De achterstanden blijven verlopen: een werknemer die langdurig is en een WIA- aanvraagt, wordt nu gemiddeld pas na vier maanden medisch gekeurd. Tot die tijd zit die in de arbeidsovereenkomst: heb ik straks recht op een ongeschiktheidsuitkering, of woord ik aangenomen volledig aan het werk te gaan?

Personeel van het UWV, dat keuringen opgesteld, vooral deze stapel dossiers groeien. Eind 2017 wachtten 14.000 mensen op hun eerste medische beoordeling voor regelingen als de WIA en Wajong. Eind vorig jaar was dat aantal meer dan verdubbeld: ruim 29.600 mensen.

Die stapel en zeker zullen nog wel zelfs blijven groeien, maarten Camps, bestuursvoorzitter van het UWV. Dat komt door het perfecte tekort aan verzekeringsartsen. Zij beoordelen in aard iemand in staat is te werken. Handig zij de toegangspoort tot de uitkering.

De beroepsgroep is oud: veel verzekeringsartsen gaan met pensioen. En de instroom van jonge artsen blijft achter. Basisartsen kiezen liever een spannender specialisme, als chirurg of cardioloog.

Maar de aan blijft blijven groeien. De beroepsbevolking vergrijst – en naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op arbeidsongeschiktheid toe. „Vorig jaar zagen we het aantal WIA-aanvragen met 9 procent stijging”, zegt Camps. „Dat is zorgwekkend. We konden toen al de vraag naar beoordelingen niet aan, en dan groeit die vraag ook nog eens.”

Toch komt het probleem niet als een verrassing. In de sector wordt al zeker sinds 2010 ontwikkeld voor naderende tekorten.

Hoe kan het probleem zich toch voordoen?

„Doordat het aantal verzekeringsartsen krimpt, vissen wij als UWV in een rossen kleinere vijver. Wat ook meespeelt: rond 2010 konden wij door bezuinigingen enkele jaren beperkte nieuwe verzekeringsartsen aantrekken. bevatten we maximaal uitgeput om te werven.”

Is het vak van verzekeringsarts aantrekkelijk genoeg? Het UWV kan dit als grootste werkgever bepalen.

„Helemaal eens. Dat is de reden dat we op twee locaties, in Heerlen en Tilburg, hebben met een nieuwe werkwijze. In het traditionele model doet de verzekeringsarts alles. Op die twee locaties werkt de arts in een team met andere experts – een psycholoog, een psychiater, een fysiotherapeut. Zij doen de beoordeling samen. Zo gebruik de tijd van de verzekeringsarts. De arts kan meer beoordelingen doen en het werk wordt interessanter.”

Waarom wordt het dan leuker?

„Omdat je in een team werkt, met verschillende disciplines – en de verzekeringsarts geeft het eindoordeel. Net als in het ziekenhuis: ook daar ontlasten allerlei ondersteuners de specialist, maar die blijft wel verantwoordelijk. We werken deze procedure nu langzaam uit; omdat het een grote verandering is, willen we dit zorgvuldig doen.”

Deze zullen nieten voorkomen nog niet zijn verdwenen, zegt Camps. Met minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) kijkt hij nu naar andere ingrijpende activiteiten, ook in wetgeving, die de druk op verzekeringsartsen kunnen verkleinen Samen.

Tegelijk zijn er politieke plannen die de werklast van het UWV kunnen vergróten. Zoals de verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandige ondernemers is opgenomen in het coalitieakkoord. Verder zijn er plannen om meer mensen recht te geven op de WIA. Nu krijg je een uitkering als je door ziekte minimale 35 procent inkomen krijg je verlies. Die grens willen vakbonden, werkgevers en een Tweede Kamermeerderheid verlagen naar 15 procent. Zo komen meer mensen in de WIA.

Lees ook: Belastingdienst en UWV voorzien bij uitvoering zzp-verzekering

Kan het UWV dat extra werk aan?

„Op dit moment niet. Voor ons heeft de allergrootste prioriteit dat we de achterstanden wegwerken. Dan verdwijnt ook die voortzetting van mensen over hun recht op uitkering.

„Dan is er nog een veel discussie over de hardheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van de WIA. Maar dat is iets voor de termijn. Een uitbreiding van de groep arbeidsongeschikten bij ons zouden niet aankunnen. En die regeling voor zelfstandigen: wij gaan ervan uit dat die er pas komt op het moment dat wij de achterstanden hebben weggewerkt.”

U vraagt ​​het ministerie dit pas in te voeren zodra de achterstand weg is?

„Ja, en ik zie dat het ministerie dat ook ziet, en dat het de ruimte zoekt om het op deze manier te doen.”

Wanneer het achterstanden is kwijt, kan Camps nog niet niet. Dat hangt af van hoe vergaand minister Van Gennip wil ingrijpen. Zij kan veel woorden bevatten in de WIA minder vaak te keuren. Van Gennip beloofde voor de zomer hoe zij de problemen willen bekendmaken.

Wie op de eerste WIA-keuring wacht, krijgt alvast een uitkering. Tot voor kort riskeerde je dan terugvordering, als bleek dat je geen recht op een uitkering had. Waarom zijn jullie gestopt met terugvorderen?

„We zien het aantal terugvorderingen. En mensen ook langer wachten, dus het is langer wachten. Dat hebben tot schrijnende gevallen: niet geld terugbetalen dat ze niet meer hadden. Daar hadden ze gewoon van geleefd. We hebben een ontmoeting gehad met de minister besloten dat geld niet meer terug te vorderen.”

Die coulance toepassing niet voor mensen die WIA-uitkering, maar nog wel recht hebben op de werkloosheidsuitkering WW. Zij mogen hun WIA-voorschot niet houden. Op de plaats daarvan krijgen zij terugwerkende kracht een WW-uitkering over de maanden dat ze wachten op een medische keuring. Nadeel: raken ze in één klap veel. Als die op zijn, rust de bijstand.

Waarom mogen zij het voorschot niet houden?

„Wij willen de groep helpen die in de financiële problemen kunnen komen omdat ze zo lang moeten wachten. Op het moment dat iemand geen WIA krijgt én geen recht heeft op de WW, val je in veel gevallen terug op de bijstand. Die bijstand kun je niet aanvragen met terugwerkende kracht, over de maanden dat je hebt gewacht op een beoordeling. Daarom laten wij die groep niet terugbetalen: anders zij geen inkomen hebben over die maanden. WW kun je wel met terugwerkende kracht krijgen.

„Het belangrijkste is dat deze mensen weer aan het werk komen. Daarom zorgen we ervoor dat zij daar al ondersteuning bij krijgen, zij nog op hun beoordeling wachten.”

Voor mensen die geen recht op de WIA hebben, zijn WW- rechten. De werkloosheid onder hen is groot. Is het niet eerlijker als ook zij het voorschot mogen houden?

„Daar zou je een casus kunnen opbouwen. Maar wij werken ook met belastinggeld. Je moet dan altijd een maken. Wat is rechtvaardig voor de mensen die belastinggeld krijgen en voor wie het betalen? moet de minister die maken.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.