Vergrijzend dreigend Europa vast te lopen: deur open voor Noord-Afrikaanse migranten | politiek

Europa wil per eind dit jaar de deur openzetten voor meer arbeidsmigranten uit typisch Noord-Afrika. Dat moet snel personeelstekorten in Europese landen oplossen en illegale migratie, met alle financiële gevolgen, ontmoedigen.

In voorstellen naar het Europees Parlement en de Europese Commissie als landen van herkomst Marokko, Tunesië en Egypte. Maar Brussel kijkt ook naar landen verder weg zoals Nigeria, Senegal, Pakistan en Bangladesh.

Aantallen opgenomen de commissie niet: die vaststelling van zelf. Wel ze voor partnerschappen met de betrokken landen om wederzijdse rechten en plichten vast te leggen en voor een talentenpool: een internetplatform dat vanaf midden volgend jaar moet zorgen voor een goede afstemming van vraag en aanbod. Sectoren met grote tekorten – de zorg, ict, transport, bouw en horeca – worden als eerste bediend. Zo’n talentenpool komt er deze zomer al vluchtelingen de 5 miljoene Oekraïense in Europa.

Volgens vice-commissievoorzitter Margaritis Schinas gaat het om een ​​duidelijke win-winsituatie. Het sterk vergrijzende Europa dreigen zonder handen van ouderen vast te lopen, zeker nu de economie zich herstelt van de coronapandemie en de vergroening en digitalisering extra inzet vragen. Migranten uit derdewereldlanden krijgen meer kansen om in Europa te verbeteren.


Citaat

Door de deur verder open te zetten willen we mensensmokkelaars die proberen via de ramen binnen te krijgen, stoppen

Vice-commissievoorzitter Margaritis Schinas

Samenwerkingsakkoorden met de landen van herkomst zorgen ervoor dat de kansen op een beter bestaan ​​ook ontstaan, zodat niet alle gekwalificeerde arbeidskrachten de plaat beginnen. beginnen Brussel zich een extra drukmiddel tegen de illegale migratie van momenteel 150.000 tot 200.000 mensen per jaar en dus een fractie van de legale migratie. Schinas: ,,Door de deur verder open te zetten willen we mensensmokkelaars die proberen vluchtelingen via de ramen binnen te krijgen, stoppen.”

Volgens Migratiecommissaris Ylva Johansson komen nu al elk jaar 2,5 tot 3 miljoen migranten legaal naar Europa, van wie ruim een ​​derde voor werk. ,,Tijdens de pandemie was dat wat minder, nu wat meer.” Begin vorig jaar was het aantal ingezetenen uit niet-EU-landen 23,7 miljoen, of 5,3 procent van de totale bevolking.

Bedreiging voor groei

D66-leider in Europa Sophie in ‘t Veld juicht de commissievoorstellen toe. ,,Zeker in Nederland vormt het gebrek aan arbeidskrachten een van de grootste bedreigingen voor groei.” Politici die huiverig staan ​​tegenover de voorstellen roept ze op uit hun ‘anti-migratiekramp’ te komen. ,,Een arbeidsmigratiebeleid is humanitair en Europees economisch zinnig. Als we onze transacties sluiten voor migratie, onze ondernemers en voortbrengingen we werken aan gevaarlijke smokkelaars.”

De Europese vakbondskoepel Het vindt lang niet ver genoeg gaan, omdat ze alleen de geschoolde nieuwkomers helpen. De koepel, die 45 miljoen werken uit 39 Europese landen representeert, zou liever zien dat Europa zich eerst richt op arbeids buitenlandse krachten zonder papieren die al in Europa zijn en die nu vaak het slachtoffer zijn van uitbuiting. ,Europa heeft een veel grotere, behoefte aan bouwvakkers, land- en fabrieksarbeiders dan aan tech-ondernemers. De definitieve en eerlijke oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten is werk- en verblijfsvergunningen geven aan migranten zonder papieren die hier al zijn.”

Minder kans op uitbuiting

De twee commissarissen erkennen dat Brussel op het vlak van legale migratie weinig tot geen bevoegdheden heeft. Wat de EU wel kan doen, is de positie van buitenlandse arbeidskrachten verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door werk en verblijfsvergunningen hangende te regelen in één procedure en aangevraagd ook te staan ​​in niet-EU-landen. Dat verkort de kans op misbruik en uitbuiting.

Ook wil Brussel buitenlandse arbeidskrachten de ruimte geven om van werkgever en zelfs van buitenlandse te veranderen zonder dat ze hun rechten op langdurige verblijf verspelen. Die houden ook in geval van (korte) werkloosheid van een tussentijdse terugkeer naar eigen land.

Bekijk hier al onze video’s over de economie:

Leave a Reply

Your email address will not be published.