Verstrekkend stikstofvonnis zet bouwvergunningen voor meer dan 30 duizend woningen op losse schroeven


De stikstofruimte die de landelijke snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur opbrengsten mag niet worden gebruikt voor het vergunnen van bouwprojecten.Beeld Nederlandse Freelancers

Een van de belangrijke pijlers van het landelijk stikstofbeleid is hiermee gesneuveld. De rechtbank akte vrijdag in een procedure die inwoners van Egmond aan den Hoe aanspanden tegen de provincie Noord-Holland. De provincie heeft op basis van de landelijke snelheidsverlaging een natuurvergunning afgegeven voor de bouw van 163 woningen aan de duinrand, vlakbij het Natura 2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat. De omwonenden, die geen nieuwe woonwijk voor de deur willen, de Europese natuurbeschermingsregels aan om het bouwproject tegen te houden.

Juridische kaakslag voor overheid

Het vonnis is de zoveelste juridische kaakslag die de overheid moet incasseren bij de poging de stikstofcrisis op te lossen. In feite werken krachtige prestaties de landelijke bouwstop in. Deze oplossing moet voorkomen dat de woning- en wegenbouw volledig stil zou komen te liggen na het stikstofarrest van de Raad van State in mei 2019.

In die arrestatieprojecten de hoogste bestuursrechter dat bouwprojecten die extra belangrijke bestuursrechterslag op beschermde natuurgebieden veroorzaken, alle één kunnen doorgaan als de overheid documenten die de natuur erdoor beschadigd wordt. Dit betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat de extra stikstofdepositie gecompenseerd wordt door andere maatregelen die de stikstofuitstoot op dat behoud juist verlagen.

‘Stikstofbank’

De landelijke snelheidsverlaging moest voldoende stikstofruimte scheppen voor de bouw van tienduizenden woningen en een aantal snelwegverbredingen. De stikstofbesparing die de voordelen opleveren, wordt in maart 2020 in een landelijke ‘stikstofbank’ opgenomen. Provincies die bouwvergunningen willen afgeven, kunnen de benodigde ruimte in dat stikstofregistratiesysteem reserveren.

In de afgelopen twee jaar hebben de twaalf provincies voor 134 bouwprojecten een beroep gedaan op de stikstofruimte in de stikstofbank. Op basis van bijna 14 duizend in Noord-Holland, zegt een gesproken van het provinci dezelfde IPO.

Maar de snelheidsverlaging voldoet niet aan de Europese natuurbeschermingsrichtlijn, concluderen de Haarlemse rechtbanken in zijn vonnis. Uit twee onderzoeksen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn vastgesteld dat de stikstofkwaliteitsslag op vijf natuurgebieden juistrapport door de snelheidsverlaging. De leidt lokaal namelijk tot een verandering van de verkeersstromen.

Als automobilisten op de snelweg niet harder mogen dan 100 km per uur, vaker voor een provinciale weg. Die N-wegen lopen langs natuurgebieden, onder andere op de Veluwe en een aantal natuurgebieden in Oost-Limburg de stikstofdepositie toenemen.

De overheid had voor deze vijf regelingen aanvullende maatregelen moeten nemen deze extra stikstofuitstoot Dat heeft de overheid nagelaten. Daarom is de snelheidsverlaging als landelijke maatregel in strijd met de Europese regelgeving en mag de vrijgespeelde stikstofruimte niet worden ingezet voor vergunningverlening.

Gevolgen nog niet te overzien

De provincie Noord-Holland in beroep te gaan tegen het vonnis. Een van het zeggen van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de gevolgen van deze mededeling nog niet kunnen overzien. hem kunnen bouwvergunningen die goedgekeurd zijn opherroepelijk zijn bedoeld, op basis van dit niet meer aangevochten worden.

Milieurecht-expert Valentijn Wösten spreekt dit tegen. Als een bouwproject natuurschade veroorzaakt en voorkomen kan worden dan door het bouwproject door het blazen, kan de provincie volgens hem goed uitgestippeld worden een onherroepelijke realistische realistische voorstelling in te trekken.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft haar inhoud al getrokken. Ze heeft – zo schrijft ze op 1 april in een Kamerbrief – de opbrengst van de snelheidsverlaging recentelijk uit de stikstofbank verwijderd, omdat die niet aan de ‘juridische voorwaarden’ voldoet. De stikstofbank is leeg. Gebruik meer van maken en zelf veehouders moeten uitkopen of andere hervormingen moeten maatregelen treffen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.