Zelfs met quotum zijn er niet genoeg topvrouwen

De topvrouw is aan een bescheiden opmars bezig. Toch heeft een kwart van de bedrijven die onder het topvrouwenquotum vallen, op dit moment niet genoeg vrouwen in de raad van commissarissen (rvc). Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC. Van de ruim honderd beursgenoteerde bedrijven moet bij 26 ondernemingen, waaronder Basic-Fit en Just Eat Takeaway, het aantal vrouwen in de rvc nog omhoog.

Bij twaalf van die bedrijven is zelfs geen enkele vrouwelijke commissaris in functie.

Sinds begin dit jaar gelden er een topvrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Deze ‘wet bepaling man-vrouw-verhouding’ bepaalt dat ten minste een derde van de commissarissen vrouw en een derde man moet zijn. In de praktijk is vooral dat ‘vrouw’ belangrijk: in geen enkele rvc is er een tekort aan mannelijke commissarissen.

Nu is het quotum een ​​’ingroeiquotum’, dus bedrijven met te weinig vrouwelijke commissarissen begonnen dit jaar geen mannen naar huis te sturen. In plaats daarvan kunnen bedrijven wachten tot de termijn van een huidige commissaris verloopt en daarna in zijn plaats een vrouw beginnen. Ook mogen mannelijke commissarissen niet aan hun maximale termijn herbenoemd worden. Pas als daarna nog een man verwijderen, overtreden ze de wet.

Skihaluitbater SnowWorld prei zich daar eerder dit jaar aan te maken. Het bedrijf maakte in januari de voorgenomen benoeming van twee nieuwe commissarissen bekend, beiden man. Op dat moment had het bedrijf nog te weinig vrouwelijke commissarissen. Dit na een paar dagen later ontstaan ​​twee mannelijke hier teruggetrokken, commissaris en er werd een vrouw werd gemaakt. bestaat uit de raad van commissarissen uit drie mannen en twee vrouwen.

Een man het vrouwenquotum voldoet niet aan ook geen zin: zo’n benoeming wordt bij wet nietig aangekondigd.

Creatieve oplossingen

Meerdere bedrijven kiezen voor creatieve oplossingen, die lang niet altijd leiden tot echt meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven. Zo benoemt zakelijk aangevraagd Brunel International geen nieuwe commissaris om aan het topvrouwenquotum te voldoen. In plaats daarvan afwikkeling het bedrijf de mannelijke commissaris die stopt niet. „Derhalve bestaat onze raad van commissarissen vanaf 19 mei aanstaande uit drie leden, waarvan één vrouw, en voldoen wij dus aan het quotum.”

Andere beursondernemingen handelen meer in lijn met de geest van de wet. Bij een handvolquot die nog niet aan het benoemingsbesluit van één of meer vrouwelijke commissarissen op de planning. Zo laat JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, weten op de aandeelhoudersvergadering in mei drie nieuwe vrouwelijke commissarissen te willen bespreken. Dan „zal het aantal vrouwelijke niet-uitvoerende uitbreidingen van drie tot vijf (op een totaal van dertien niet-uitvoerende leden van de rvc)”, aldus een gesproken.

Bijbelegger Vastned en elektronicaproducent Neways Electronics stemde de vastgoed aandeelhoudersvergadering deze maand over nieuwe commissarissen. Met de benoeming van Désirée Theyse (Vastned) en Katja Kok (Neways) hebben ook zij nu vrouwelijke vrouwelijke commissarissen. Overigens werden bij beide bedrijven ook mannen (her)benoemd.

Peter Paul de Vries, directeur van investeringsfonds Value8, is niet op zoek naar een vrouwelijke commissaris. Met het vertrek van het bedrijf zijn vrouwelijke vrouwelijke commissaris. De rvc bestaat momenteel uit twee mannen. De Vries vraagt ​​de verslaggevers op te schrijven dat ‘geschikte vrouwen’ zich bij hem mogen melden. Volgens hem is het veld waarin Value8 zich een „niche” geeft, een die niet „breed bezaaid is met vrouwen”.

Voorstanders van het quotum hopen op een vliegwieleffect: benoem meer vrouwelijke commissarissen en zij zullen meer vrouwelijke bestuurders aannemen

Ook GeoJunxion (nul vrouwen in de driekoppige rvc) zoektde. Het softwarebedrijf zegt „in de markten actief op zoek [te gaan] naar een vrouwelijke kandidaat voor het invullen van de openstaande positie”.

In de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven vorig jaar in totaal 173 mensen tot bestuurder van commissaris. Meer dan 30 procent van de functies naar een vrouw, van wie de overgrote meerderheid werd gemaakt. De leeftijd was voor de aangestelde vrouwen 55 jaar, voor mannen 56 jaar.


Al jaren gespreksonderwerp

De bedrijven hebben ruim de tijd om meer vrouwelijke commissarissen te vinden. De ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van het bedrijfsleven is al jaren onderwerp van gesprek, zowel op Europees niveau als in Nederland. In 2013 stemde het Europarlement voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven, maar het totaal tot vorige maand voor de eens over de inhoud ervan. Onder meer Noorwegen en België hanteerden zelf al een hardquotum.

In Nederland werd in 2011 een wet aangenomen waarin grote bedrijven gemaand voor een derde topvrouwen te zorgen (in beide besturen als rvc’s). Bedrijven die het streefcijfer volde niet aan gegeven daarop alleen ‘uitleg’, andere consequenties waren er niet aan verbonden.

De laatste jaren kwam er meer kritiek op de vrijblijvendheid van dat streefcijfer. Ook in het bedrijfsleven ontstaan ​​door het wegblijven van topvrouwen steun voor een afdwingbare maatregel. eind 2019 stemde de Tweede Kamer voor de quotumwet.

Bij een meerderheid van de beursgenoteerde bedrijven bestaat de rvc uit minimaal 30 procent vrouwen. Het valt op dat vooral de grote multinationals (genoteerd aan de AEX) veel topvrouwen in dienst hebben. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen, zijn over het algemeen kleiner.

Wel blijven vrouwen in het overgrote deel van de gevallen in de minderheid. In slechts vijf raden van commissarissen zitten meer vrouwen dan mannen. Bij ruim dertig bedrijven ligt het aandeel vrouwen op precies een derde.

Er zit weinig groei in het aantal bedrijven dat aan het quotum voldoet. Vorig jaar voldeed bijna 68 procent van de beursondernemingen aan het quotum, bleek destijds uit een duidelijk vertellen van NRC. Kanttekening daarbij is dat de bedrijvenlijst dit jaar meer bedrijven telt, waaronder ook SPAC’s (acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden). Die nog weinig of geen vrouw in rvc.


Europese normen

Het ingroeiquotum geldt niet voor de raden van bestuur. Daar is het aandeel vrouwen ook gemiddeld lager (gemiddeld 11 procent). Bij slechts 24 beursondernemingen bestaat het bestuur uit ten minste een derde vrouwen.

De bedrijven met veel vrouwelijke bestuurders voldoen allemaal aan het quotum voor de raden van commissarissen. Het percentage vrouwen in toezichthoudende van bestuurdersrollen lijkt op elkaar te houden. Het is precies het vliegwieleffect waar geadviseerd van de wet op hopen: benoem meer vrouwelijke commissarissen en zij zullen weer meer vrouwelijke bestuurders starten.

Als het aan Brussel ligt, is het aantal vrouwelijke bestuurders over vijf jaar al flink hoger. Europese moeten beursondernemingen vanaf 2027 een ‘quotum’ van ten minste 40 procent vrouwelijke commissarissen opleggen, of een ‘quotum’ van 33 procent voor besturen en raden van commissarissen opstellen.

wat is de vraag van het wel zo’n vaart zal lopen. Alleen maar uitleg te geven. Verantwoordelijk minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) ziet ook nog geen reden tot actie, liet ze na als gevolg van het quotum weten. Door een uitzonderingsclausule zou Nederland zich de vijf jaar nog niet aan de strengere Europese regels hoeven aan te passagiers.


Leave a Reply

Your email address will not be published.