Zorgverzekeraar: ‘Vrijwillig eigen risico zorgverzekering moet worden afgeschaft’

Het vrij risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Het vrije risico is een risico op de solidariteit en verleden daarom niet in ons zorgstelsel.

Korting voor de een betaald, door een ander

In de praktijk wordt juist door gezonde en jonge mensen voor het eigen risico gekozen. Het kiezen voor een vrije risico leidt niet tot een daling van de zorgkosten in Nederland.

Als gezonde mensen proberen in de premierepot in te leggen, van invloed zijn op dat verschil bij de positie om zijn voor een vrijwillig eigen risico te kiezen, bijvoorbeeld omdat zij elk jaar zorg hoge kosten maken. Het voordeel voor jonge en gezonde mensen wordt dus betaald door de ouderen en chronisch zieken. Het is een ondermijning van de solidariteit.

Afschaffing eigen risico komt de solidariteit ten goede

Uit de zorgthermometer van overstap 2021-2022 blijkt dat het aantal mensen dat kiest voor een komende eigen risico door de jaren heen is gegroeid van 9,7 in 2013 naar ruim 13 procent in 2022. Van de verzekerde procenten die in 2022 kiezen voor een zekerheid eigen risico, kiest 75,2 procent voor verhoging met het hoogste bedrag (500 euro). Dit leidt tot een premievoordeel voor deze groep.

Als het vrije risico wordt afgeschaft komt er geld vrij dat tot een premiekorting voor iedereen kan leiden, of tot een verlaging van het verplichte eigen risico. Dit komt de solidariteit tussen verzekerden, jong en oud, gezond en ziek, ten goede.

Aad de Groot

Directeur en bestuursvoorzitter DSW Zorgverzekeraar


Advertentie

Echte beheerde webruimte

Lees ook deze artikelen

Mark Rutte, VVD

‘We hebben leiders nodig die het dominante zorgdenken radicaal durven doorbreken’

IC

‘Goede zorg centraal niet de zorg maar het leven stellen’‘De Nederlandse zorg zo goed? Een mooi sprookje’Follow The Money: zorgbestuurders grabbelden en graaiden schaamteloos 27,1 miljoen euro taxpoetZorg in ziekenhuizen onder druk door coronabesmettingenAls je goede sociale vaardigheden hebt dan deze beroepen het beste bij jeHiv-infecties nemen wereldwijd teen door corona – ook minder patiënten bij spoedeisende hulpZorg wordt onbetaalbaar door perverse prikkelsEsther van Fenema – Al die managers in de zorg zijn een rampOpiniepeiling Maurice de Hond: VVD komt uit na debat over hogere beloningen in de zorgBRIEFJE VAN JAN – Aan de belastingbetaler‘Zorginstellingen’ om van lastige, kwetsbare situaties om te komenVoorstanders van wet BIG II: de laatsten der MohikanenBestuur vereniging verpleegkundigen af ​​wegens geen vertrouwen van achterban

Leave a Reply

Your email address will not be published.